D.U.K

 • Kas gali dalyvauti Geridarbai.lt organizuojame konkurse paramai gauti?

Konkurse mėnesio paramai gauti, gali dalyvauti visi norintys, pateikę paraišką ir turintys paramos gavėjo statusą patvirtinantį dokumentą.

 

 • Esu parengęs projektą, tačiau neatitinku nurodytų reikalavimų. Kaip man pateikti savo projektą paramai gauti?

Parama yra suteikiama pelno nesiekiančioms organizacijoms, kurios turi paramos gavėjo statusą patvirtinantį dokumentą. Dar neesi tokios organizacijos narys?  Tapk juo ir kartu su organizaciją pateikite projektą Gerų darbų paramai gauti!

 

 • Kaip galiu pateikti paraišką dalyvavimui konkurse?

Tiesiog keliauk į skiltį „Pateikti projektą“ ir užpildyk visus laukelius bei pridėk visus reikalingus dokumentus. Teisingai supildęs visą informaciją spausk „Pateikti projektą“  ir Tavo paraiška iškart pasieks mus!

 

 • Kuriuo laikotarpiu galima pildyti paraišką paramai gauti?

Paraiškos kito mėnesio konkursui bus priimamos nuo praėjusio mėnesio 25 dienos iki einamojo mėnesio 24 dienos, imtinai. Pavyzdžiui: jeigu norite pateikti paraišką vasario mėnesio konkursui, tai galite padaryti nuo gruodžio 25 dienos iki sausio 24 dienos, imtinai. 

 

 • Kada prasideda mėnesio konkurso balsavimas?

Mėnesio konkurso balsavimas yra pradedamas kiekvieno mėnesio pirmąją dieną, 9:00 val., o baigiasi paskutinę mėnesio dieną, 18:00 val.

 

 • Ar balsavimas yra mokamas?

Balsavimas yra visiškai nemokamas.

 

 • Kaip vyksta balsavimo procesas? Kiek kartų galiu balsuoti?

Prisijungęs su savo Twitter arba Facebook paskyra gali balsuoti pagrindiniame projekto tinklalapyje www.geridarbai.lt . Dar viena balsavimo galimybė, tai – nemokamas balsavimas su SMS žinutės patvirtinimu.

Kiekvieno mėnesio balsavimo metu, už kiekvieną iš projektų gali balsuoti tik vieną kartą. Balsai yra skaičiuojami automatiškai, tad vos skyręs balsą projektui galėsi matyti bendrą balsų skaičių.  

 

 • Jei balsavimo metu nelaimėjau paramos, ar galiu dar kartą teikti to paties projekto paraišką paramai gauti?

Taip, gali. To paties projekto paraišką paramai gauti gali teikti dar kartą po 4 mėnesių. O jeigu, turi kitą projektą, kuriam reikalingas finansavimas, jį gali pateikti nors ir kitą mėnesį.

 

 • Ar informuosite mane, jeigu mano projektas nepateks į antrą projekto etapą?

Taip. Po pirmo projekto etapo informuosime visus: ir patekusius į balsavimo etapą, ir nepatekusius.

 

 • Kiek projektų turės galimybę dalyvauti viešame balsavime?

Į antrą projekto etapą patenka vidutiniškai 8 projektai. Išskirtiniais atvejais, esant poreikiui, projekto vadovų nutarimu, balsavimo etapui gali būti atrinkti daugiau arba mažiau.

 

 • Kuriai iš organizacijų bus skirta parama, jeigu balsavimo metu 2 projektai surinks tokį patį balsų skaičių?

Jei balsavimo metu 2 projektai surinks tokį patį balsų skaičių, parama bus suteikta projektui, kuris buvo pateiktas ankščiau. Išskirtiniais atvejais atsižvelgiant į mėnesio biudžetą bei kitoms organizacijoms išdalintą paramos sumą, bus paremti abu projektai.

 

 • Kokią didžiausią paramą gali gauti projektas?

Pagal projekto konkurso taisykles, didžiausia parama, kurią gali gauti projektas yra 1500 EUR.

 

 • Ar turiu prašyti paramos ir iš kitų šaltinių?

Ne. Jeigu prašoma suma paramai gauti neviršija maksimalios paramos sumos ir pateiktas projektas konkurso metu laimės paramą, jam bus suteikta pilna suma, kuri buvo įvardinta teikiant paraišką paramai gauti.

 

 • Kiek projektų per mėnesį gali gauti paramą? Kaip bus paskirstyta parama?

Kiek projektų bus paremta per mėnesį priklauso nuo to, kokio dydžio paramos prašo projektai surinkę daugiausiai balsų. Pavyzdžiui: mėnesio balsavime dalyvauja 8 projektai, o 3 iš jų, surinkę daugiausiai balsų, teikė paraiškas po 1000 EUR paramai gauti. Tokiu atveju bus paremti 3 projektai.  

 

 • Laimėjau mėnesio konkursą, kada gausiu paramą projekto įgyvendinimui?

Paprastai užtrunka iki kito mėnesio 15 mėnesio dienos, tuomet, kaip yra susitarta dėl projekto įgyvendinimo sąlygų.

Geras idėjas įgyvendinti padeda