2916
Balsai

Organizacija

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

Vieta

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

Projekto suma

1500 EUR

Šaltiniukai - mažieji mokslininkai

Gavo paramą

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla suvokdama STEAM srities mokslų (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika) poreikį visuomeniniame gyvenime savo strateginiuose tiksluose numatė jau pradinėse klasėse stiprinti STEAM ugdymą ir mokant gamtos bei technologinių mokslų remtis patyriminiu ugdymu, sudarant mokiniams galimybes teoriją glaudžiai sieti su praktika, bendradarbiauti, plėtoti kūrybiškumą bei stiprinti probleminį mąstymą. Mokykloje pradinių klasių mokiniams pasiūlytos STEAM srities neformaliojo ugdymo, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos, kurių metu ugdytiniai skatinami domėtis aplinka, ją tyrinėti, kelti klausimus ir ieškoti atsakymų, diskutuoti apie savo stebėjimus, atradimus, patirtį, įžvelgti gamtos reiškinių priežastis, dėsningumus, sužinoti mokslinių atradimų istorijas ir atskleisti jų svarbą šiuolaikiniame gyvenime. Tačiau kad būtų sėkmingiau įgyvendinta STEAM strategija, mokyklai ypatingai reikalinga pagalba įrengiant gamtos ir technologijų mokslams skirtas laboratorijas pradinių klasių mokiniams bei aprūpinti gamtos mokslams skirtą kabinetą reikiamomis priemonėmis. Naujai sukurtose erdvėse būtų sudarytos galimybės atskleisti gabių ir talentingų mokinių gebėjimus, padėti žemų pasiekimų mokiniams, skatinti gamtamokslinį smalsumą, motyvaciją, išplėsti naujų ugdymo veiklų, formų bei aplinkų galimybes. Padėkime visi kartu mažiesiems mokslininkams. Ačiū už palaikymą.

2 Komentarai

Geras idėjas įgyvendinti padeda