6305
Balsai

Organizacija

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla

Vieta

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla

Projekto suma

1358 EUR

„Lai skamba „Dijūta, kalnali- Alizavoje!“

Gavo paramą

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla- nedidelė, bet aktyvi ir vieninga bendruomenė. Daug dirbame skatindami jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra. Organizuojame etnokultūros pažinimo dienas, teatralizuotas folkloro šventes, kartų vakarones, bendradarbiaujame su Kupiškio etnografijos muziejumi, dalyvaujame moksleivių lietuvių liaudies atlikėjų konkurse „Tramtatulis“, kupiškėnų tarmės konkurse „Kupolyta“. Kasmet ieškome ir randame vaikų –perliukų, mokome juos tarmės, supažindiname su liaudies kūrybos lobynais. Skatindami jaunimo pagarbą tradicijoms ir pilietiškumui susiduriame su didele problema. Neturime svarbiausio tautinio simbolio- Kupiškio krašto tautinių kostiumų. Be jų mūsų organizuojamos šventės neišvaizdžios, stinga autentiškumo. Negalime pilnavertiškai dalyvauti konkursuose, nes dažnai vertinant atsižvelgiama į tautinius kostiumus. Deja tinkamų kostiumų moksleiviams neturime net iš ko pasiskolinti. Šiuo projektu norime įsigyti keturis autentiškus Kupiškio krašto tautinius kostiumus: vaikiškus- berniukui ir mergaitei, paaugliškus- vaikinui ir merginai. Šventės vedėjus papuošę naujaisiais kostiumais, organizuotume didelę folkloro šventę „Dijūta, kalnali“.

9 Komentarai

Geras idėjas įgyvendinti padeda