Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

 

Geridarbai.lt konkurso organizatorius (toliau konkurso organizatorius) prisiima visišką atsakomybę dėl projekto pateikėjo/os asmens duomenų saugumo. Jokia asmeninė projekto pateikėjo/os informacija nebus perduota tretiesiems asmenims su projektu nesusijusiais tikslais. Konkurso organizatorius taip pat garantuoja, kad ši informacija nebus panaudota jokiais komerciniais tikslais.

Asmens duomenų tvarkymas

 

Duomenys, kuriuos pateikiate, bus tvarkomi šiais tikslais:

-          Nustatyti tapatybę

-          Išnagrinėti Jūsų paraišką prieš suteikiant konkurso dalyvio statusą

-          Užtikrinti sąžiningą ir skaidrų balsavimą

-          Įvertinti balsavimo rezultatus

-          Susisiekti su Jumis 

 

Paraiškos pateikimas

 

Pildydamas elektroninę paraišką, projekto pateikėjas/a privalo konkurso organizatoriui pateikti šiuos savo duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą bei gimimo datą.  

 

Pateikdamas/a savo paraišką, projekto pateikėjas/a patvirtina, kad visa jo/s pateikta informacija yra teisinga ir galiojanti, ir, kad jis/ji sutinka, jog jo asmeninė informacija ( vardas, pavardė bei amžius) bus viešai skelbiama kartu su projekto informacija, garso ir vaizdo medžiaga.  

 

Konkurso organizatorius prisiima visišką atsakomybę dėl projekto pateikėjo asmens duomenų saugumo. Konkurso organizatorius garantuos, kad visa asmeninė informacija ( išskyrus vardą, pavardę bei amžių) bus laikoma įslaptinta ir nebus perduota tretiesiems asmenims su projektu nesusijusiais tikslais, ar panaudota komerciniais tikslais.

 

Balsavimas

 

Konkurso organizatorius garantuoja saugų balsavimą be jokio užmokesčio. Konkurso organizatorius taip pat garantuoja, kad jokia asmeninė balsavusio asmens informacija nebus perduota tretiesiems asmenims ar panaudota komerciniais tikslais.  Konkurso organizatorius pasilieka teisę balsavusiam asmeniui siųsti elektronines žinutes (el. laiškus) susijusias su konkursu ir projektais.